Lietuvos vaikų fondas

Švenčionių rajone Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje vyko vasaros stovykla romų vaikams

2019 m. liepos 15–20 d. Švenčionių rajono Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje vyko Lietuvos vaikų fondo organizuota vasaros stovykla romų vaikams. Stovykloje dalyvavo 20 gerai besimokančių romų vaikų iš Vilniaus Naujininkų mokyklos ir Vilniaus Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro, Romų visuomenės centro, taip pat totorių ir rusų vaikai.

Stovyklos metu romų vaikams buvo organizuotos edukacinės programos – vaikai grupelėmis gamino inkilus, vyko pažintinis žygis dviračiais, žaidimai, talentų konkursai, vyko dailės užsiėmimai. Su stovyklautojų kasdienine veikla, pasirengimu koncertui bei buitinėmis sąlygomis susipažino Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Stovyklos metu buvo ugdoma vaikų tolerancija, pakantumas bei lavinami bendravimo tarpkultūrinėje terpėje įgūdžiai, griaunami stereotipai, skatinamas vaikų pilietinis ugdymas, jų susidomėjimas Lietuvos gamta, istorija, buvo padedama vaikams atrasti pozityvias vertybines gyvenimo nuostatas, formuojami kolektyvinio darbo įgūdžiai.

Stovyklos organizavimą finansavo Labdaros ir paramos fondas „Lietuvos vaikų fondas“, Lietuvos našlaičių globos būrelis “Saulutė” iš Čikagos (JAV) bei Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Gera nuotaika prieš zygį