Lietuvos vaikų fondas

Naujienos 2015 m.

2015 m. rugsėjo 11 d. 10 val. LEU aktų salėje vyks 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-123 „Ugdymas karjerai“ baigiamoji konferencija (žr. kvietimą ir konferencijos programą).

Apie mūsų projektą "Ugdymas karjerai" rašoma Lietuvos nacionalinėje spaudoje (straipsnis "Lietuvos Ryte" 2015 m. rugsėjo 26 d.)


World Childhood Foundation
Jau nuo 2010 m. Lietuvos vaikų fondas bendradarbiauja su World Childhood Foundation (Švedija) padedant romų vaikams įsisavinti mokymo programą. Užsiėmimai vyksta Romų visuomenės centre, Vilniaus Naujininkų ir Saulėtekio vidurinėse mokyklose.