Lietuvos vaikų fondas

Baigiamasis EEE projekto “NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti” susitikimas

Baigiamasis projekto susitikimas vyko dalyvaujant naujai paskirtai LR kultūros viceministrei Agnetai Lobačevskytei, kuri apžvelgė romų problemas, egzistuojančias Lietuvoje, pasidalino savo įžvalgomis apie rengiamą Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiklos planą. Projekto vadovė Romualda Navikaitė dar kartą supažindino visus dalyvius su projekto pasiekimais. Naujai paskirta viceministrė turėjo galimybę išklausyti romų ir su romais dirbančių organizacijų atstovų pasisakymus. Apibendrinant buvo pateikta vizija, kaip romai drauge galėtų pasinaudoti ES struktūrinių fondų galimybe. Susitikimo pabaigoje vyko projekto metu sukurto videofilmo “Istorija be galo …” peržiūra. Dalyviai pažymėjo projekto svarbą jiems telkiantis ir kartu aptariant iškylančias problemas.

Straipsnis laikraštyje "Jonavos naujienos": http://jonavosnaujienos.lt/index.php/tema/967-jonavoje-romu-lyderio-paieskos