Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 181

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 193

Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 247

Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 269

Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 354

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 374

Warning: The magic method __call() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Db/Select.php on line 1056
 www.lvf.lt
Lietuvos vaikų fondas

Apie Socialinės platformos atstovų vizitą Vilniuje

2013 m. gegužės 23 - 24 d. Vilniuje viešėjo Europos tarptautinės organizacijos „Socialinė platforma“, vienijančios pilietinės visuomenės socialinių organizacijų tinklus, atstovai. Daugelis jų mūsų šalyje lankėsi pirmąjį kartą. Malonu, kad Vilniuje lankėsi neseniai išrinkta Socialinės platformos prezidente Hether Roy bei Tarptautinės socialinės gerovės tarybos (ICSW), kurios narė yra Lietuvos socialinės gerovės asociacija, Europos skyriaus prezidentas Christian Rollet.

Įvykęs vizitas buvo skirtas užmegzti ryšius su mūsų šalies nevyriausybinėmis socialinėje srityje dirbančiomis organizacijomis, drauge aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai socialinės srities prioritetus bei sutelkti Europos ir mūsų šalies nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje jėgas, kad Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu išryškinti socialiniai prioritetai būtų įgyvendinti.

Įvykusioje konferencijoje „Lietuvos pirmininkavimo ES socialinės investicijos“ socialinius prioritetus pirmininkavimo ES laikotarpiu pristatė LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, išryškindama šiuos: užimtumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, geresnė darbuotojų socialinė apsauga, socialinio aspekto, planuojant ekonominius, finansinius pokyčius stiprinimas bei lygių moterų ir vyrų teisių užtikrinimo klausimai.

Savo požiūrį į socialines ES aktualijas išsakė Hether Roy, Europos socialinių tinklų atstovai, mūsų šalies nevyriausybinių organizacijų atstovai, ekspertai. Detalesnė informacija „Socialinės platformos“ interneto svetainėje.

„Socialinės platformos“ atstovai savo vizito Lietuvoje metu susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais, susipažino su savivaldos bei nevyriausybinių organizacijų vykdomais projektais. Buvo aplankytas Vilniaus miesto krizių centras, VšĮ “Socialiniai paramos projektai“ įgyvendinamas projektas Salotų baras „Mano guru“, Kofoedo mokykla, dalyvaujanti probacijos sistemoje.

Kaip pabrėžė „Socialinės platformos“ direktorius Pierre Baussand, kalbėdamas apie vizitą į Vilnių, „tai buvo puiki sąveikos, pasikeitimo ir pasidalijimo patirtis tarp vietos, nacionalinių ir Europos socialinių nevyriausybinių organizacijų“.

Vizito metu užmegzti ryšiai, „Socialinės platformos“ atstovų pastiprinimas ir demokratijos plėtros pamokos, įgytos pasirengimo vizitui bei jo metu, padės mūsų šalies socialinėms nevyriausybinėms organizacijoms ryžtingiau siekti dalyvavimo demokratijos socialiniame šalies gyvenime bei prisidėti prie iškeltų socialinių ES prioritetų įgyvendinimo.

Romualda Navikaitė
Lietuvos vaikų fondo direktorė