Lietuvos vaikų fondas

Stipendijos Lietuvoje besimokantiems studentams iš Punsko

Lietuvos našlaičių globos būrelio "Saulutė" (Čikaga, JAV) pirmininkė p. Indrė Tijūnėlienė ir kiti "Saulutės" nariai ieško ir suranda rėmėjų tiek individualiems vaikams, tiek šeimoms ar kai kurioms paramos organizacijoms. Pastaruoju metu p. Robertas Dūda skiria stipendijas Lietuvoje besimokantiems studentams iš Punsko (Lenkija).

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Dalia Vaznelytė, Violeta Milončytė, Robertas Dūda, Darija Grėbliūnaitė ir Petras Talandis.