Lietuvos vaikų fondas

Projekto veikla nuotraukose

eea grants

Eurostato duomenimis kas ketvirtas vaikas Europoje patiria skurdą ir socialinę atskirtį. Užburtą skurdo ratą įmanoma nutraukti tik pasitelkiant kompleksiškas veiklas, apjungiančias bendruomenes ir NVO. Labai patraukli yra vaikų socialinio ir finansinio raštingumo programa AFLATOUN. Lietuvos vaikų fondas ir Aflatoun'o regioninė trenerė L.Trakinskienė š.m. birželio 27 d. Tautinių bendrijų namuose organizavo vaikų socialinio ir finansinio raštingumo programos Aflatoun pristatymą romų ir su romais dirbančių NVO atstovams. Aflateen vadovėlis, skirtas paauglių neformaliam ugdymui, yra verčiamas į lietuvių kalbą. Programos esmė, kad vaikai iš turtingų ir skurdžių šeimų, mokydamiesi kartu, sužinotų apie vienas kito gyvenimą, o mokantis vaiko teisių - kovotų su išankstiniais nusistatymais ir diskriminacija.

Mokymai apie vaikų socialinio ir finansinio raštingumo programą AFLATOUN vyko kūrybiškoje ir kupinoje susidomėjimo atmosferoje. Penkta iš kairės projekto vadovė Romualda Navikaitė, ketvirta – Aflatoun'o regioninė trenerė Loreta Trakinskienė.


Aflatteen pristatymo metu seminaro dalyviai noriai dalyvavo diskusijose ir žaidimuose.


Projekto dalyviai mokymų metu ir kavos pertraukas išnaudoja diskusijoms, nuomonių bei informacijos pasikeitimui...