Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 181

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 193

Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 247

Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 269

Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 354

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 374

Warning: The magic method __call() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Db/Select.php on line 1056
 www.lvf.lt
Lietuvos vaikų fondas

„NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti“

eea grants

Š. m. spalio 4 d. įvyko NVO Programos Lietuvoje finansuojamo projekto „NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti“ informacinis renginys, kurio metu projekto vadovė, Lietuvos vaikų fondo direktorė Romualda Navikaitė pristatė susirinkusiems projekto tikslą ir uždavinius, numatomus artimiausius renginius.

Projekto partneriai – Lietuvos vaikų fondas, Lietuvos moterų draugija ir VšĮ Romų visuomenės centras. Projektas truks 12 mėnesių. Ypatingas dėmesys numatomas NVO, dirbančių su Romais, tinklo plėtrai ir jo formalizavimui, Romų NVO įgalinimui, šių organizacijų lyderių ir aktyvesnių romų bendruomenės narių lyderystės ugdymui. Netiesioginė tikslinė grupė yra Lietuvos institucijų ir savivaldybių darbuotojai, politikos dalyviai ir politiniai sprendimų priėmėjai, kurie bus pakviesti dalyvauti renginiuose, supažindinami su gerąja praktika integracijos srityje.

Informaciniame projekto renginyje dalyvavo Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško.

Projekto „NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti“ plakatas