Lietuvos vaikų fondas

Apie projektą

"Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas"

kodas EQ/2004/1130-01/477


Vadovaujančioji institucija - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (http://www.socmin.lt/)
Įgyvendinančioji institucija - Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra (http://www.esf.lt/)